PROJEKT - SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS
Copyrights @ 2014 by Mariusz Lewkowicz   -  All Rights Reserved  -   E-mail:   info@mi5.com.pl
O NAS        KONTAKT
PROJEKT - SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS
         SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ        SYSTEMY ODDYMIANIA        MONITORING CCTV       SYSTEMY ALARMOWE        INTELIGENCJA BUDYNKÓW
SYSTEMY ODDYMIANIA
Oferujemy Państwu kompleksową usługe w zakresie Systemów Oddymiania , czyli pełen proces wdrożenia począwszy od doradztwa, wyceny, projektowania, instalacji, konserwacji jak i serwisowania wdrożonego systemu.

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymia-jące, klapy odcinające) i umożliwia:
- wykrywanie pożaru (zadymienia);
- uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciw-pożarowych, instalowanych w systemach oddymiania;
- sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urzą-dzeń (alarm, uszkodzenie);
- automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożaro-wych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylato-ry itp.) systemu oddymiania;
- automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów cen-trali;
- przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych (np. systemu POLON 4000, systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzą-dzeń przeciwpożarowych i wykonawczych.

Oferujemy również systemy innych producentów na życzenie klienta