PROJEKT - SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS
Copyrights @ 2014 by Mariusz Lewkowicz   -  All Rights Reserved  -   E-mail:   info@mi5.com.pl
O NAS        KONTAKT
PROJEKT - SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS
         SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ        SYSTEMY ODDYMIANIA        MONITORING CCTV       SYSTEMY ALARMOWE        INTELIGENCJA BUDYNKÓW
SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
Oferujemy Państwu kompleksową usługe w zakresie Systemów Sygnalizacji Pożarowej , czyli pełen proces wdrożenia począwszy od doradztwa, wyceny, projektowania, instalacji, konserwacji jak i serwisowania wdrożonego systemu.

Adresowalny, interaktywny system sygnalizacji pożarowej POLON 4000 jest zestawem urządzeń najnowszej generacji, przeznaczo-nym do wykrywania pożaru w początkowej fazie rozwoju, powiadamiania o nim odpowiednich służb interwencyjnych i sterowa-nia przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi. System jest przeznaczony do ochrony średnich, dużych i bardzo dużych obiektów.

Zastosowany nowy, rozwojowy protokół transmisji sygnałów w liniach dozorowych pozwala na interaktywną współpracę elemen-tów liniowych z centralą, jak również pomiędzy sobą.
Centrale mogą pracować samodzielnie w instalacjach liczących do 1000 elementów liniowych lub w pierścieniowej sieci hierarchicz-nej w przypadku dużych lub rozproszonych obiektów - wówczas ilość elementów liniowych może wynieść powyżej 31000 (centra-le POLON 4900).

System uzupełnia czterostrefowa centrala automatycznego gaszenia POLON 4500.
Oferujemy również systemy innych producentów na życzenie klienta